bg

Om Swerea Virtual Lab

Tillsammans är ett nyckelord för oss. Vi ser att våra kunder inte vill outsourca sin produktutveckling. Istället vill de äga frågan och därmed bibehålla och utveckla sin kompetens internt. Swerea Virtual Lab är i samarbeten en viktig pusselbit, men det är tillsammans vi utvecklar framtidens produkter.

om swerea

Läs mer om Swerea Virtual Lab

En komplett samarbetspartner

Swerea Virtual Lab är en oberoende helhetsleverantör av tjänster inom virtuell material-, produkt- och processutveckling. Vi erbjuder hela kedjan från materialutveckling till återvinning, inklusive indataframtagning och verifiering.

Swerea Virtual Lab lyfter svensk industri

Genom avancerad simulering och noggrann verifiering i fysisk miljö stärker Swerea Virtual Lab svensk industri och ökar dess konkurrenskraft. Swerea Virtual Lab är en unik partner när ett företag ska ta ett större tekniksteg från idé till en färdig produkt eller en implementerad process. Detta i kombination med ett erkänt arbetssätt som säker leverantör gör oss till en unik samarbetspartner när du vill ta ditt projekt i mål med fungerande resultat. Snabbt, kostnadseffektivt och hållbart över tid.

Från kundkrav till tillverkning

På en marknad där utvecklingen av simuleringsverktyg går allt snabbare erbjuder vi expertkompetens för ett brett spektrum av material och tillverkningsprocesser. Vår kompetens och våra resurser innefattar bland annat avancerad modellering och simulering för industrinära uppdrag som kräver tvärvetenskaplig och gränsöverskridande kompetens.

Läs mer om Swerea Virtual Lab